Fysiotherapie Bruinsma

Praktijk voor Fysio- & Manuele Therapie

Over de praktijk

De Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie Bruinsma heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van de klachten van het bewegingsapparaat. Voorop staat de persoonlijke benadering van de patiënt. Deze patiënt kan gebruik maken van mijn meer dan 30 jaar werkervaring en expertise.

Wat u niet kunt verwachten is een grote fitnessruimte met apparaten. Indien u moet oefenen worden alle oefeningen persoonlijk aangemeten en uitgelegd, daarna kunt u deze oefeningen allemaal zelf thuis doen.

Voor meer informatie over manuele therapie zie www.nvmt.nl

Openingstijden

Maandag van                     8.30   –  16.00 uur en van 19.00 – 21.00
Dinsdag van                      10.30 –  16.00 uur
Woensdag                         gesloten
Donderdag van                  8.30   –  16.00 uur
Vrijdag  van                      8.30   –  15.00 uur

U kunt telefonisch een afspraak maken onder nummer 0475-600050.
Bij geen gehoor kunt u de voicemail  inspreken, u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Nieuws

Ik wens u allen fijne paasdagen.

Contact

Contactformulier

Contactinformatie

Adres Beeselseweg 48
6071 PM Swalmen
E-mail karin@fysiotherapiebruinsma.com
Telefoon 0475-600050

privacy verklaring ( AVG)

Privacy Policy

 

De praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Bruinsma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Bruinsma  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Bruinsma zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.